Fra utagningen til seniorstjerner.
(Rogaland avis)