Vært på intervju i Nea radio
på Røros sommeren 2005.