Etter utagningen av " Seniorstjerner "
sept-2004 -Reidar Jonassen , Wenche og Kjell Karlsen.