Fra semifinalen på hotell Plaza,
her sammen med Wenche og Kjell Karlsen.