Arnt og jeg Klar for opptak -Scansat-
release på min CD " Ein dag i april"