Fra kommunerevy 2004 i Folken
Korister Til venstre Mona ,Torill og Bodil