Underholdning Stavanger kommune
piano,John G Akerø